expertise headers

Merken- en Modellenrecht

La Gro heeft een team van uitstekend onderlegde en ervaren advocaten intellectueel eigendomsrecht en een gecertificeerde merken- en modellengemachtigde. Zij ondersteunen u bij al uw kwesties rondom uw merken- en modellenrechten.

Wij ondersteunen u van begin tot eind ten aanzien van uw merken- en modellenportefeuille. Dit betekent in de praktijk dat wij assisteren en adviseren bij:

  • prosecution: het verrichten van merkonderzoeken, het bepalen van merk- en modelstrategieën, het indienen van merk- en modelregistraties, het verrichten van diverse office actions bij het BOIP, het EUIPO en het WIPO en het bewaken van merken en het voeren van oppositie- en nietigheidsprocedures bij het BOIP en EUIPO;
  • commercialisation: het beheren van merken en modellen, in licentie geven en overdragen van merken en modellen en het verrichten van due dilligence onderzoeken bij fusies en overnames; en
  • litigation: het voeren van nietigheid- en inbreukprocedures bij het BOIP en het WIPO en/of voor gespecialiseerde (inter)nationale gerechten.

Wij werken voor diverse soorten ondernemingen in verschillende branches en sectoren, van mkb tot beursgenoteerde multinationals, van start-ups tot langlopende ondernemingen. Wat voor soort onderneming u ook bent, u kunt altijd bij ons terecht.

Bel: 0172-503 250

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Wij denken met u mee voor welke categorieën producten en diensten en in welke landen uw merk en/of model moet worden geregistreerd. Wij verrichten het merkenonderzoek en bepalen samen met u de merk- en/of modelstrategie. Daarmee heeft u meer zekerheid dat uw merk en/of model zonder bezwaren wordt geregistreerd.

Het kan zijn dat het BOIP, EUIPO, WIPO of nationale bureaus alsnog mogelijke bezwaren of vragen hebben bij de merk- of modelaanvraag. Wij behandelen deze bezwaren en beantwoorden de vragen namens u in de zogenoemde office actions.

Nadat uw merk en/of model is geregistreerd, onderhouden en bewaken wij de inschrijving namens u en controleren wij nieuwe merk- en modelregistraties. Op basis hiervan geven wij een risico-indicatie in hoeverre sprake is van een inbreuk op uw merk- of modelrecht en kunnen wij eventuele oppositie- en/of nietigheidsprocedures namens u voeren.

De waarde van het merk of model zit niet alleen in goede bescherming, maar ook in het goed exploiteren daarvan. De merk- en/of modelstrategie die wij samen met u hebben bepaald, zetten wij in dit stadium verder uit zodat u maximaal voordeel uit uw merk en/of model kunt behalen.

Wij beheren uw merken- en modellenportefeuille en zorgen voor tijdige vernieuwing van de registraties. Wij denken mee over de wijze waarop u uw merk wenst te gebruiken en eventuele marketing- en reclamecampagnes. Daarnaast adviseren en onderhandelen wij namens u over bijvoorbeeld licenties en royalty’s of het overdragen van uw merk of model. Bent u betrokken bij een fusie of overname? Dan verrichten wij ook de nodige due dilligence onderzoeken, zodat u weet wat u aan- en/of verkoopt.

Als een derde een teken of een voortbrengsel gebruikt dat mogelijk inbreuk maakt op uw merk of model, of als u ervan wordt beschuldigd inbreuk te maken op het merk of model van een derde, dan staan wij u natuurlijk ook bij.

Wij bespreken vooraf de kans van slagen en indien gewenst onderhandelen wij met de wederpartij over een mogelijke minnelijke oplossing. Als dat niet kan worden bereikt, dan nemen wij namens u de nodige juridische acties. Ons team Intellectuele Eigendom & Technologie heeft ruime ervaring met nietigheidsprocedures bij het BOIP en het EUIPO, inbreukprocedures voor gespecialiseerde (internationale) gerechten en het leggen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs.