12 juli 2019

Aansprakelijkheid bij de vennootschap onder firma als werkgever

Wanneer een Vennootschap onder firma (vof) een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer, wie is dan aan te merken als werkgever? En wie kan de werknemer aanspreken uit hoofde van vorderingen die voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst? Is dit de vof of zijn dit de (afzonderlijke) vennoten? Is dit anders in het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen? Een antwoord op deze vragen wordt besproken in deze bijdrage.

Werkgever

Een arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten van die vof. De gezamenlijke vennoten zijn dus als werkgever partij bij de arbeidsovereenkomst. Dit is bevestigd door de Hoge Raad in het arrest van 19 april 2019. De vof komt geen rechtspersoonlijkheid toe en kan daarom niet als zelfstandig werkgever worden beschouwd. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever voor vorderingen van werknemers uit hoofde van de arbeidsovereenkomst?

Aansprakelijkheid

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het voor het bedrijf van de vof bestemde vermogen van de vennoten afgescheiden van hun privévermogen. Een faillissement van de vof betekent dus niet automatisch dat de vennoten ook failliet zijn. De wet bepaalt dat ieder van de vennoten hoofdelijk verbonden is ‘wegens de vennootschap’. Dit brengt mee dat iedere vennoot voor het geheel aansprakelijk is ter zake van de verbintenissen van de gezamenlijke vennoten in hun hoedanigheid van vennoten.

De werknemer heeft twee samenlopende vorderingsrechten. De werknemer kan zijn vordering geldend maken tegenover de gezamenlijke vennoten (de vof) met de mogelijkheid verhaal te halen op het afgescheiden vermogen van de vof. Daarnaast kan de werknemer zijn vordering ook geldend maken tegenover elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot.

Denk vooruit

Verandert de aansprakelijkheid door het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen? In een eerdere bijdrage besprak ik dit wetsvoorstel. Een belangrijke vernieuwing betreft de introductie van een openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid. Vennoten zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van de vennootschap, voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de schuld niet zal voldoen. In het wetsvoorstel is de aansprakelijkheid van vennoten dus een subsidiaire.

Tot slot

Heeft u vragen over de vennootschap onder firma of over het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen? Dan kunt u contact opnemen met Thomas Timmers of met een van onze andere ondernemingsrechtspecialisten. Wij helpen u graag verder. Voor vragen over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Bel Thomas Timmers