07 juni 2023

LGGA begeleidt en adviseert de Versluys Groep bij de samenwerking met Pro-Verkeer

De Versluys Groep is een toonaangevend en innovatief wegenbouw- en verkeerstechniek bedrijf. Binnen de Versluys Groep is de beschikking over alle voor goede en veilige wegen noodzakelijke disciplines.

Middels een deelneming in Pro-Verkeer B.V. door dochtervennootschap Versluys Verkeerstechniek B.V. wordt een extra stap gezet in het zo veilig mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden voor aanleg of onderhoud van de Nederlandse wegen. De verkeersregelaars van Pro-Verkeer zijn van hoge kwaliteit en professioneel opgeleid tot Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar.

De M&A-specialisten van La Gro Advocaten hebben de Versluys Groep begeleid bij en geadviseerd over de totstandkoming van de deelneming in Pro-Verkeer en de vormgeving van de samenwerking gericht op de toekomst. 

Jan de Boer, directeur Versluy Groep: de activiteiten van Pro-Verkeer zijn een waardevolle aanvulling op het portfolio van de Versluys Groep, en Versluys kan anderzijds een positieve bijdrage leveren aan de verdere groei van Pro-Verkeer. Met ondersteuning van La Gro hebben we een evenwichtige deal kunnen sluiten waarbij de belangen van beide aandeelhouders op open en eerlijke wijze zijn meegewogen.

De juridische advisering en begeleiding van de Versluys Groep en de vastlegging van de afspraken in de contractsdocumentatie zijn in goed onderling contact met de andere betrokkenen partijen en adviseurs uitgevoerd door Rob de Bruin, Mathijs Arts en Patrycja Chelmiak.

Contact

Voor vragen over fusies en overnames kunt u contact opnemen met Rob de Bruin of Mathijs Arts of een van onze andere specialisten van de sectie Ondernemingsrecht, team M&A. Zij staan u graag te woord.

Auteur
Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Advocaat & Partner

Bel: 0172-503 250