Agri Food 2-min

Food & Agri

De agri & food-sector is een cruciale pijler van de mondiale economie en dient zich steeds aan te passen aan de nieuwste eisen van overheden, maatschappij en de wensen van consumenten. De jurisprudentie vanuit nationale rechters, het Europese Hof van Justitie en de Reclame Code Commissie volgen elkaar in rap tempo op. Daarnaast is de sector steeds in beweging op het gebied van technologie, producten en het levensmiddelenrecht.  

La Gro’s Agri & food team volgt en begrijpt de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen deze dynamische sector, en biedt gespecialiseerde juridische diensten om zijn cliënten te ondersteunen.  

Het team adviseert  het volledige spectrum van nationale en internationale spelers in de sector, waaronder bedrijven die betrokken zijn bij de agribusiness en voedselproductie, -verwerking en -distributie, fabrikanten, verwerkers van landbouwgrondstoffen en financiële instellingen. 

Het agri & food team is in staat in te spelen op de toenemende en steeds complexere wettelijke vereisten en biedt zijn cliënten een volledige juridische dekking, waaronder:  

Bel: 0172-503 250

Hiervoor kunt u bij ons terecht

 • Binnenlandse en buitenlandse fusies en overnames  
 • Joint ventures 
 • ESG  
 • Mededingingsrecht en EU 
 • Patenten en intellectuele eigendomsrechten 
 • Technologielicenties 
 • Distributieovereenkomsten 
 • Wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten 
 • (Minnelijke) onteigening en voorkeursrechten
 • Grondtransacties
 • Pacht en ander grondgebruik
 • Productaansprakelijkheid
 • Geschillenbeslechting
 • Commerciële contracten
 • Milieuwetgeving
 • Omgevingsrecht
 • Subsidies
 • Vergunningen