Ontwerp zonder titel (12)

Bouwrecht

De bouw is volop in beweging. Met de bouwopgave in Nederland en met toenemende aandacht voor klimaatverandering, natuur, milieu en verduurzaming wordt de wet- en regelgeving complexer. Ons bouwrechtteam helpt u deze wet- en regelgeving te begrijpen. Het team is gewend om de complexe verhouding tussen de verschillende partijen bij het bouwproces- en hun verantwoordelijkheden- snel te doorgronden en praktisch te verwoorden in een overeenkomst. 

Al ruim honderd jaar adviseert ons kantoor cliënten over al hun bouw gerelateerde vraagstukken. Van het opstellen van aanbestedings– en projectdocumentatie, het begeleiden van aanbestedingen en het toetsen van (concept-) overeenkomsten tot het opstellen van bouwcontracten. Het bouwrechtteam helpt met hun expertise en jarenlange ervaring onder andere aannemers, architecten, bouwbegeleiders, constructeurs, ontwikkelaars en overheden.  

Het team heeft daardoor ruime kennis en ervaring met het voorkomen en oplossen van geschillen bij bouwprojecten. De advocaten van het bouwrechtteam streven daarbij naar een minnelijke oplossing in het belang van onze cliënten. Indien dit niet mogelijk is, dan staat het bouwrechtteam onze cliënten bij in een arbitrageprocedure (o.a. Nederlands Arbitrage Instituut, Raad van Arbitrage) of in een procedure bij de gewone rechter.  

Type contracten en algemene voorwaarden 

Het team is gewend te werken met alle algemene voorwaarden die in de bouw worden gebruikt, waaronder de ALIB 2024, AVA 2023, , Bouwgarant, CR 2013, DNR 2013, UAV 2012, UAV-GC 2005, RAW, STABU, SWK- en Woningborg en met de FIDIC Suite of contract. Daarnaast is het team gewend te werken met alle soorten overeenkomsten, zoals koop- en aannemingsovereenkomsten, bouwteamovereenkomsten en raamovereenkomsten. Bij modelovereenkomsten zal het team een contract zoveel mogelijk toesnijden  op een concrete opdracht en de daarbij betrokken partijen.

Multidisciplinaire aanpak 

Indien dit van meerwaarde is voor onze cliënt, werkt ons bouwrechtteam nauw samen met andere teams binnen ons kantoor, zoals vastgoed, financieringen, aanbestedingsrecht, bestuursrecht, huurrecht, intellectueel eigendom en mededinging & staatssteun. Door te werken in multidisciplinaire teams, kunnen wij cliënten over alle aspecten en in elke fase van de bouw adviseren en bijstaan.

Bel: 0172-503 250