Commerciele contracten & commercial

Insolventie & Herstructurering

Financiering & Zekerheden

Ons team Insolventie, herstructurering, Financiering en Zekerheden van La Gro staat cliënten bij in alle vraagstukken over en rondom faillissementen het (financieel) herstructureren van ondernemingen, het opzetten van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden.  

Het team heeft veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen al dan niet met een beroep de WHOA, in de rol als curator met het afwikkelingen van (complexe) faillissementen en het begeleiden van ondernemingen in zwaar weer. Tevens heeft het team ruimte ervaring met adviseren en procederen over financieringen en daaraan gekoppelde zekerheden, het bijstaan van bestuurders in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures en het realiseren van een doorstart vanuit een faillissement.  

Ons deskundige team is in staat om snel te schakelen en duidelijkheid te geven in vaak complexe situaties. Indien nodig werken wij in multidisciplinaire teams samen met specialisten (binnen en buiten kantoor) op relevante specifieke gebieden, zoals de teams van M&A, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bij het starten of het uitbreiden van een onderneming is veelal sprake van een financieringsbehoefte. Voor alle partijen in een financieringsrelatie is het van belang dat de financiering, en de daarbij overeengekomen zekerheden, zijn vastgelegd in goed doordachte documentatie.   

Ons team treedt op voor (grote) banken en andere financiële instellingen. Wij adviseren bij (her)financiering en de vestiging van zekerheden. Daarnaast hebben wij veel ervaring met de uitwinning van zekerheden en het voeren van allerlei juridische procedures op dat terrein. Bij de vestiging en eventuele uitwinning van zekerheden kan het gaan om de zakelijke zekerheidsrechten zoals hypotheekrechten, pandrechten en achterstellingen. Wij adviseren en procederen ook geregeld over persoonlijke zekerheidsrechten, zoals borgtochten.

Bij het herstructureren van ondernemingen in zwaar weer kan een beroep gedaan worden op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Met een beroep deze wet kunnen ook weigerachtige schuldeisers en aandeelhouders aan een onderhands akkoord gebonden worden. Onst team heeft ervaring met en kennis over de WHOA. Ook is er een breed netwerk met financieel specialisten die een WHOA-traject vanuit de financiële kant kunnen begeleiden. Ons team kan adviseren over de vraag of de WHOA voor uw onderneming een oplossing kan bieden. Geconfronteerd met een partij die een beroep op de WHOA doet? In dat geval is snelle actie cruciaal. Ons team kan uw positie inzichtelijk maken en de juiste acties in gang zetten.

Als bestuurder en aandeelhouder heeft u een bijzondere positie. U heeft als financier en/of bestuurder ook eigen belangen. Als de onderneming in zwaar weer terecht komt, heeft dat voor u mogelijk ook consequenties. Gaat u extra financieren? Gaat u door met de onderneming of kan dat niet meer? Bent u mogelijk aansprakelijk  jegens derden of een eventueel aan te stellen curator? Heeft u zich tegenover derden sterk gemaakt voor de verplichtingen van de onderneming, bijvoorbeeld als borg? Dat zijn allemaal kwesties waar wij u bij kunnen helpen. 

Als een onderneming zich in zwaar weer bevindt, is het fijn een sparringpartner te hebben. Een advocaat die vooruit denkt en begeleiding biedt bij het nemen van cruciale beslissingen over het voortbestaan of einde van de onderneming. Iemand die onderhandelt met partijen als schuldeisers, banken of de Belastingdienst.  

Wanneer een leverancier of debiteur in zwaar weer verkeert, is snel handelen vaak vereist. Bij voorkeur worden zaken reeds voor een eventueel faillissement opgelost, maar ook tijdens een faillissement zijn er nog mogelijkheden om voor uw belangen op te komen. Wij hebben jarenlange ervaring als curator en kennen de mogelijkheden om schade voor onze cliënten te voorkomen of te beperken.    

Ook in geval van een doorstart komt het team snel in actie. Wij voeren de onderhandelingen met de curator en weten precies waar de haken en ogen van een doorstart zitten. Bij een faillissement is het voor een bestuurder prettig om een advocaat te hebben die de taal van de curator spreekt. Onze specialisten kunnen, door hun ruime ervaring als advocaat en curator, deze rol vervullen.

Bel: 0172-503 250