Agri en Overheid-min

Overheid

De overheidssector in Nederland is complex, snel veranderend en gekenmerkt door zijn complexe juridische landschap, met een breed scala aan verantwoordelijkheden en taken voor overheidsinstanties, semioverheden, bedrijven en non-profitorganisaties. 
Ons kantoor treedt op als huisadvocaat voor meer dan 22 overheden. Binnen ons kantoor zijn ruim 30 gespecialiseerde advocaten die met grote regelmaat optreden voor overheden. Daaronder zijn advocaten die politieke (als raadslid) of politiek-bestuurlijke ervaring hebben waarop een beroep kan worden gedaan in politiek-bestuurlijke gevoelige kwesties. Wij kunnen bouwen op jarenlange ervaring in het bijstaan van overheden en hebben ervaring met dienstverlening voor provincies, ZBO’s, waterschappen en gemeenten. Onze advocaten zijn in staat om buiten de bestaande kaders te denken, praktische oplossingen aan te dragen en waar nodig bijstand te geven in juridische procedures. 
De advocaten die actief zijn binnen de overheidssector verrichten uiteraard ook werkzaamheden voor ondernemingen en non-profitorganisaties. 
Door het werken in multidisciplinaire teams kunnen wij onze teams gemakkelijk uitbreiden met specialisten op relevante specifieke gebieden, waaronder: 

 • Omgevingsrecht 
 • Ondermijning, Openbare Orde 
 • Handhaving 
 • Gemeentelijke regelgeving, bijzondere wetten 
 • Open Overheid 
 • Vastgoedrecht 
 • Procesrecht en arbitrage 
 • Aanbestedingsrecht / Staatssteun  
 • Bouwrecht 
 • Onteigening 
 • Grondexploitatie en kostenverhaal 
 • Nadeelcompensatie 
 • ICT/ Digitale Overheid 
 • Privacy en Gegevensbescherming (AVG) 
 • Arbeidsrecht 

Kennisdeling  

Wij hechten veel waarde aan het actief delen van onze kennis. Zo verzorgen wij een periodieke nieuwsbrief voor overheden. Daarnaast verzorgen wij middels de La Gro Academy cursussen over uiteenlopende onderwerpen: zoals een actualiteitencursus omgevingsrecht of het contracteren als overheid. De cursussen kunnen zowel online als in-house worden verzorgd. Wilt u graag dat wij binnen uw organisatie een cursus verzorgen en/of bent u geïnteresseerd in ons cursusaanbod? Neem contact met ons op. 

Bel: 0172-503 250